Skip to content

Bwindi Impenetrable National Park

tourist photographing gorilla

Bwindi Park ligger i det sørvestlige Uganda, i krysset mellom sletten og fjellskogene, og dekker 32 000 ha og er kjent for sin eksepsjonelle biologiske mangfold, med mer enn 160 tresorter og over 100 bregner. Mange typer fugler og sommerfugler kan også bli funnet der, i tillegg til mange truede arter, inkludert fjellgorillaen.