Skip to content
potto on a tree

Ornitologens paradis

Denne regnskogen er et fredelig ornitologparadis. En rest av ubrutt ekvatorial jungel som buet vest til øst over kontinentet og ikke finnes andre steder i Kenya. Endelig utgitt som et nasjonalt reservat i 1985, dekker skogen rundt 45 kvadratkilometer og er hjemsted for et stort utvalg av fuglearter, noen av dem finnes bare i denne delen av Kenya. Noen av fuglene som finnes her inkluderer blant annet Great Blue Turacco, Emerald Cuckoo, Hornbill, Zebra waxbill og Hammerheaded fruit bat.