Skip to content
Karuma park

Ligger i Vest -Uganda, ved siden av Murchison Falls National Park i nord. Omtrent r50’N, 3r45’E.

Høyde 900m – 1.300m

Areal 675 km2 (82 000 ha); grenser til Murchison Falls National Park 3877km2 (384,000ha) og Bugungu Wildlife Reserve 473km2 (52,000ha)

Dette er et område med mild lettelse krysset av flere vassdrag, sør for Victoria -nilen.

Savannegressmarkene domineres av elefantgresset Pennisetum purpureurn og Hyparrhenia rufa med isolert skog og savannetrær som representerer rester av tidligere skogdekke. Det grenser mot sør-vest av en skogkledd sone.

Arter som ligner på de i Murchison Falls National Park inkluderer elefant Loxodonta africana, sjiraff Giraffa carrielopardalis, buffalo Syncerus caffer og mange antilopearter. Stort antall dyr beveger seg i flokk til og fra Murchison Falls nasjonalpark.

Karuma-Wildlife-Reserve