Skip to content

Katonga Wildlife Reserve

Katonga Wildlife Reserve på 207 km2 er et økosystem i savannen, som ligger i distriktene Kyenjojo og Kamwenge. Turen inn i reservatet er en tre timers kjøretur fra Kampala til Kyegegwa bystyre. Ved Kyegegwa, omvei sørover i 42 km etter godt synlige skilt.

Reservatets terreng er hovedsakelig bølgende i naturen med forskjellige vegetasjonstyper. Vegetasjon inkluderer gressletter, skogkledde gressletter, skogsområder, elveskoger, sump, elvengresser, papyrus. Det meste av området er blandet savanne med akasie eller skog. Imidlertid er store deler av reservatet enten permanente eller sesongmessige våtmarker. Reservatet inneholder også forskjellige lommer med elve- og tropiske skoger. Den unike geografiske beliggenheten mellom skoger, sumper og savannevegetasjon gir reservatet et mangfoldig økosystem som favoriserer eksistensen av en rekke dyrearter.

På 1960 -tallet var reservatet hjemsted for en rekke dyr, inkludert sebra, topi og eland, som ikke lenger sees i reservatet. Elefant, bøffel, vannbukk, buskbukk, sivbukk og sitatunga forekommer fortsatt i reservatet. Mellom 1971 og 1985 ble det meste av dyrelivet drept gjennom kommersiell krypskyting. Reservatet ble også sterkt inngrep av kultivatorer og beite. I 2014 ble imidlertid alle inngrepene i parken kastet ut.