Skip to content

Pian-upe Wildlife Reserve

Ligger i Øst -Uganda, nord for Mount Elgon og 50 km øst for Scroti. I’SO’-I’IS’N, 34”34”05′-34 ° 50’Ø. Høyde l, 000-3,06Sm Areal 231,400ha.

Et stort utvalg av pattedyr i området inkluderer: løve Panthera leo, leopard Pantheia pardus (T), cheetah Acinonyx jubatus (T), sjiraff Giraffa camelopardalis, buffalo Syncerus caffer, waterbuck Kobus ellipsiprymnus, Uganda kob Kobus kob, mountain fuedbuck roan antilope Hippotragus equinus, Jacksons hartebeest Alcelaphus buselaphus Jacksoni, oribi Ourebia ourebi. Det meste av elanden Taurotragus oryx, topi Damaliscus lunatus og sebra Eguus quaga borensis vandrer inn i området for å hekke fra Nord -Bokora og Matheniko -reservene og vandrer nordover når regnet begynner. Fugler inkluderer struts Struthio camelus, sekretærfugl Skytten serpentarius og gulnebbkålvin Corvinella corvina (uvanlig).

elephants at Pian-upe